Tradicionalne ideje karatea

Tradicionalne ideje 

Tri napada

 • Sen sen no sen – napasti prvi
 • Go no sen – kontra na napad (presretanje)
 • Tai no sen – napasti istodobno

Kumite prioriteti

 • Ichi gan – prvo, oči (svjesnost)
 • Ni soku – drugo, rad nogu (sposobnost i osnova)
 • San tan – treće, duh (želja za borbom)
 • Shi riki – četvrto, snaga (uvježbanost tijela)

Tri duha

 • Fukutsu no seishin – nikad se ne predaj
 • Kanto no seishin – dobar borbeni duh
 • Hissho no seishin – pobjednički duh

Četiri boljke

 • Strah
 • Iznenađenje
 • Dvojba
 • Zbunjenost

Tri svijesti

 • Mushin – besvjesnost (nema potrebe za razmišljanjem)
 • Fudoshin – nepokretan um (bez utjecaja izvana)
 • Heijushin – uobičajeni um (uvijek spreman)

Druge ideje

 • Seme – pritisak na protivnika
 • Zanshin – svjesnost sebe i okoline
 • Ki – opća životna energija
 • Do – put
 • Embusen – položaj protivnika
 • Seichusen – središnja linija protivnika ili sebe

2 komentara

Komentariši